چشم انداز: تبدیل شدن به برند تولید مبلمان در ایران

ماموریت: طراحی و تولید محصولات خلاقانه که نیازهای مشتریان جامعه شهری را برطرف کند.

 

ارزش ها

کیفیت: پیکاد برای طراحی و تولید محصولات با کیفیت خلق شده است

خلاقیت: تمام محصولات پیکاد با نگاهی متفاوت خلق شده اند، آنها طراحی شده اند تا مشکلی را برطرف کنند

صداقت: ما همیشه با مشتریان و کارکنان مان صادق هستیم